Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών»


Διοίκηση Πολιτική ποιότητας Εισαγωγή/Προκήρυξη Γραμματεία
Κανονισμοί Πρόγραμμα σπουδών Οδηγός σπουδών Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ


Εισαγωγή/Προκήρυξη

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί), του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δείτε την προκήρυξη του ΠΜΣ «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών».

Βρείτε τα σχετικά έντυπα / αιτήσεις.