Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > e-Γραμματεία

e-Γραμματεία

Πληροφορίες
Έντυπα
Φοιτητολόγιο
Εγγραφές Πρωτοετών

Πληροφορίες
Η παρούσα σελίδα έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος πληροφορίες που παίρνουν από τη Γραμματεία, για παράδειγμα Ανακοινώσεις της Γραμματείας, Βαθμολογίες των Εξετάσεων, Έντυπα κλπ.
Πληροφορίες για τη Γραμματεία και το ρόλο της στο Τμήμα παρέχονται στις ειδικές σελίδες «ΤΜΗΜΑ – Διοίκηση – Γραμματεία» και «ΤΜΗΜΑ – Προσωπικό – Γραμματεία» καθώς και σε σελίδες που αφορούν στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Θα βρείτε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail της Γραμματείας στην ειδική σελίδα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας. Στη σελίδα αυτή, υπάρχει και δυνατότητα να στείλετε άμεσα e-mail στη Γραμματεία.
 
Έντυπα της Γραμματείας
Για να δείτε το Έντυπο που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα, κάντε διπλό κλικ με το ποντίκι σας πάνω στο σύμβολο X .
Αν θέλετε να σώσετε το έντυπο απευθείας στον υπολογιστή σας, πατήστε πάνω στο σύμβολο X το δεξί-κουμπί στο ποντίκι σας και μετά, από το menu που θα ανοίξει, επιλέξτε να αποθηκεύσετε (save) το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Έντυπο Link Συμπληρωμένο υπόδειγμα
Γενική Αίτηση (για έκδοση διάφορων πιστοποιητικών ή διάφορων αιτημάτων των φοιτητών που δεν εμπίπτουν σε κάποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες αιτήσεις) [101] X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 [102] X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οδηγίες για τους Α/τείς φοιτητές [202] X
Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις [203] X
Αίτηση Εγγραφής για Λόγους Υγείας [205] X
Αίτηση Απαλλαγής από Εξέταση Μαθημάτων [207] X
Αίτηση Διαγραφής από το Τμήμα [208] X
Αίτηση για Λήψη Πτυχίου [209] X
Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής [210] X
Αίτηση για έναρξη Διπλωματικής Εργασίας φοιτητών [211] X
Αίτηση για λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δ.Π.Μ.Σ. [212] X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Έντυπα Αδειών μελών ΔΕΠ [301]
Άδεια Εσωτερικού [302] X
Άδεια Εξωτερικού [303] X
Άδεια Εκλεκτορικού [304] X
Άδεια Προσωπική [305] X
Άδεια Διδακτική [306] X
Οικονομικά Έντυπα [307]
Οικονομικό Αίτημα [308] X
Πρακτικό Παραλαβής [309] X
Απογραφικό Δελτίο [310] X X
Συμφωνητικό [311] X X
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εσωτερικού [312] X
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εξωτερικού [313] X
Δικαιολογητικά για Ιδιώτες ή Μέλη άλλων Πανεπιστημίων [314] X
Δικαιολογητικά Αποζημίωσης για Συνέδρια Εσωτερικού, Εξωτερικού [315]
Ημερολόγιο Κίνησης [316] X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 [317] X
Υπεύθυνη Δήλωση Αυτοκινήτου [318] X
Δικαιολογητικά Υποψηφίων μελών ΔΕΠ [319] X
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για μέλος ΔΕΠ [320] X
Αίτηση για Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 [321] X
 
Φοιτητολόγιο
Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση από το computer τους στο on-line φοιτητολόγιό τους (δηλ. βαθμολογίες, δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων) μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://cronos.cc.uoi.gr.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο on-line φοιτητολόγιο, οι φοιτητές πρέπει να επισκεφτούν το κέντρο Η/Υ του Πανεπιστημίου για να προμηθευτούν το προσωπικό τους Username και Password
 
Εγγραφές Πρωτοετών
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας συγχαίρει θερμά για την επιτυχία σας με την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και σας εύχεται καλή πρόοδο στις σπουδές σας.
Οι Γενικές Οδηγίες για τους Πρωτοετείς επειδή έχουν αλλάξει θα σας δοθούν τυπωμένες την ημέρα της εγγραφής σας από τη Γραμματεία του Τμήματος