Χρήσιμες Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Πολυτεχνική Σχολή Έντυπα Διοικητικών Υπηρεσιών
Είσοδος στην υπηρεσία Webmail Υπηρεσία Στέγασης
Σχολές και Τμήματα Τηλεφωνικός κατάλογος
Ασύρματο Δίκτυο Online Φοιτητολόγιο
Κεντρική Βιβλιοθήκη Τουριστικός Οδηγός Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Email: gramylik@cc.uoi.gr, Τηλ.: (+30) 26510-0-7202 & -7148, Fax: (+30) 26510.07034Για παρατηρήσεις και διορθώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα
παρακαλώ απευθυνθείτε στη διεύθυνση: webmaster@materials.uoi.gr