Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ > Ε. Λοιδωρίκης
PHOTO Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Καθηγητής
Υπολογιστικής Επιστήμης των Υλικών

EMAIL elidorik@uoi.gr
PHONE (+30)-265100-7146 (Γραφείο)
PHONE (+30)-265100-7248 (Εργαστήριο)
FAX (+30)-265100-7037
WEB Ιστοσελίδα
WEB Πλήρες βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Πτυχιούχος Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993)
 • Διδάκτωρ Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, Iowa State University (IA), ΗΠΑ (1999)
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
 • Υποψήφιος Διδάκτορας και Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Iowa State University, Ames, Iowa, ΗΠΑ (1994-1999)
 • Ερευνητική Υποτροφία στη Formation Evaluation-SPC, Schlumberger Oil-Field Services, Houston, Texas, ΗΠΑ (10/1997-1/1998)
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Concurrent Computing Laboratory for Materials Simulations, Biological Computation and Visualization Center, και Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, ΗΠΑ (1999-2001)
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής του Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, ΗΠΑ (2001-2004)
 • Μηχανικός Υπολογισμών και Σχεδιασμού στη Luminus Devices Inc., Woburn, Massachusetts, ΗΠΑ (2005-2006)
 • Επίκουρος Καθηγητής «Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών με Έμφαση σε Μεθόδους Πολλαπλών Κλιμάκων» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2006-2012)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής «Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2012-2017)
 • Καθηγητής «Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2017-σήμερα)
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υλικών και Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2016-σήμερα)
 • Μέλος Διοίκησης Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών & Υπολογισμών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019-σήμερα)
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
 • Προπτυχιακά μαθήματα
 • Υπολογιστές Ι (1ο εξάμηνο, συν-συγγραφή συγγράμματος)
 • Υπολογιστές ΙΙ (2ο εξάμηνο, συν-συγγραφή συγγράμματος)
 • Κβαντική Θεωρία της Ύλης (4ο εξάμηνο)
 • Φωτονικά Υλικά (9ο εξάμηνο, συγγραφή συγγράμματος)
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών και Διατάξεων (ΠΜΣ «Προηγμένα Υλικά»)
 • Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές Επιστήμης Υλικών (ΠΜΣ «Προηγμένα Υλικά»)
 • Δομή των Υλικών-Φυσική και Χημεία Στερεάς κατάστασης (ΔΠΜΣ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
 • Nανο-πλασμονικές διατάξεις και διατάξεις γραφενίου: φωτοβολταϊκά, φωτοανιχνευτές (Vis-IR), κυματοδηγοί, διαμορφωτές, συζεύκτες, αισθητήρες, οπτική εγγραφή. Προσομοιώσεις πολλαπλής φυσικής με αυτοσυνεπή σύζευξη οπτικής, ηλεκτρικής και θερμικής απόκρισης. Eνισχυμένη φασματοσκοπία Raman: IERS, SERS, TERS. Διάδοση φωτός και θερμότητας κατά την ανόπτηση υλικών με laser
 • Μεθοδολογίες για προσομοίωση υλικών σε πολλαπλές κλίμακες: σύζευξη μεθοδολογιών διακριτού και συνεχούς φάσματος, μεθοδολογίες ενεργού μέσου. Mοριακή δομή στην μεσοκλίμακα και μεταφορά φορτίου σε οργανικά ηλεκτρονιακά υλικά και διατάξεις όπως φωτοβολταϊκά (OPV) και διόδους εκπομπής φωτός (OLED)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα H2020 DT-NMBP 2021-2024 “An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modelling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the Organic and Large Area Electronics Industry - MUSICODE” (συντονισμός ΠΙ, Ε. Λοιδωρίκης)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα H2020 RIA 2013-2023 “Graphene-driven revolutions in ICT and beyond - GRAPHENE FLAGSHIP” (συντονισμός Chalmers, J. Kinaret)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα H2020 NMPB 2018-2020 “Multiscale modelling and characterization to optimize the manufacturing processes of Organic Electronics materials and devices - CORNET” (συντονισμός ΑΠΘ, Σ. Λογοθετίδης)
Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις
 • Plasmonic antenna coupling to hyperbolic phonon-polaritons for sensitive and fast mid-infrared photodetection with graphene. S. Castilla, I. Vangelidis, V.-V. Pusapati, J. Goldstein, M. Autore, T. Slipchenko, K. Rajendran, S. Kim, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. Martín-Moreno, D. Englund, K.J. Tielrooij, R. Hillenbrand, E. Lidorikis, F.H.L Koppens. Nature Communications 11, 4872 (2020)
 • Structural and energetic properties of P3HT and PCBM layers on the Ag(1 1 1) surface. C. Trapalis, E. Lidorikis, D.G. Papageorgiou. Computational and Theoretical Chemistry 1190, 112997 (2020)
 • 3D-to-2D morphology manipulation of sputter-deposited nanoscale silver films on weakly-interacting substrates via selective nitrogen deployment for multifunctional metal contacts. A. Jamnig, N. Pliatsikas, M. Konpan, J. Lu, T. Kehagias, A.N. Kotanidis, N. Kalfagiannis, D.V. Bellas, E. Lidorikis, J. Kovac, G. Abadias, I. Petrov, J.E. Greene and K. Sarakinos. ACS Applied Nano Materials 3, 4728 (2020)
 • Electronic Structure-Dependent Surface Plasmon Resonance in Single Au-Fe Nanoalloys. D.T.L. Alexander, D. Forrer, E. Rossi, E. Lidorikis, S. Agnoli, G.D. Bernasconi, J. Butet, O.J.F. Martin, V. Amendola. Nano Lettets 19, 5754 (2019)
 • Mid- to far-infrared sensing: SrTiO3, a novel optical material. N. Kalfagiannis, J.L. Stoner, J. Hillier, I. Vangelidis, E. Lidorikis. Journal of Materials Chemistry C 7, 7851 (2019)
 • Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Graphene Integrated in Plasmonic Silicon Platforms with Three-Dimensional Nanotopography. M. Kanidi, A. Dagkli, N. Kelaidis, D. Palles, S. Aminalragia-Giamini, J. Marquez-Velasco, A. Colli, A. Dimoulas, E. Lidorikis, M. Kandyla, E.I. Kamitsos. J. Phys. Chem. C 123, 3076 (2019)
 • Deep and fast free-space electro-absorption modulation in a mobility-independent graphene-loaded Bragg resonator. S. Doukas, A. Chatzilari, A. Dagkli, A. Papagiannopoulos, E. Lidorikis. Appl. Phys. Lett. 113, 011102 (2018)
 • Plasmonic Organic Photovoltaics: Unraveling Plasmonic Enhancement for Realistic Cell Geometries. I. Vangelidis, A. Theodosi, M.J. Beliatis, K.K. Gandhi, A. Laskarakis, P. Patsalas, S. Logothetidis, S.R.P. Silva, E. Lidorikis. ACS Photonics 5, 1440 (2018)
 • The interplay between surface charging and microscale roughness during plasma etching of polymeric substrates. G. Memos, E. Lidorikis, G. Kokkoris. J. Appl. Phys. 123, 073303 (2018)