Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ > Χ. Λέκκα
PHOTO Χριστίνα Λέκκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Υπολογιστική Ατομική και Ηλεκτρονική Δομή των Υλικών

LOCATION Κτήριο Διοίκησης (Μεταβατικό), 1ος όροφος, Γραφείο Π1
EMAIL chlekka@uoi.gr
PHONE (+30)-265100-0310 (Γραφείο)
WEB Ιστοσελίδα
WEB Πλήρες βιογραφικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Πτυχιούχος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1996)
 • Διδάκτωρ Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001)
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Center for Computational Materials Science, Naval Research Laboratory, Washington D.C., USA σε συνεργασία με το School of Computational Sciences, George Mason University, Fairfax VA, USA ( Έτος 2002)
 • Διδάσκουσα με αντιμισθία Λέκτορα και Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80). (1/1/2003 - 31/8/2003 και 1/9/2003 - 30/8/2005)
 • Λέκτορας «Προσομοιώσεων Ατομικής - Ηλεκτρονικής Δομής των Υλικών με έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (31/8/2005 - 6/9/2009)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια «Προσομοιώσεων Ατομικής - Ηλεκτρονικής Δομής των Υλικών με έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (7/9/2009 - 6/7/2015)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Ατομική και Ηλεκτρονική Δομής των Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (7/7/2015 έως σήμερα)
 • Επισκέπτης Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Αυστρία (Μάιος-Ιούνιος 2017): Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Computational Science of Nanoscaled Crystalline, Amorphous and Hybride Materials“ (θεωρία και εργαστήριο με τα λογισμικά VASP (DFT) και LAMMPS (MD))
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
 • Προπτυχιακά μαθήματα
 • Διδασκαλία μαθήματος “Φυσική ΙΙ”
 • Διδασκαλία μαθήματος “Aτομική και Ηλεκτρονιακή Δομή των Υλικών”
 • Διδασκαλία μαθήματος “Εφαρμογές Πληροφορικής ”
 • Διδασκαλία μαθήματος “Υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών ”
 • Διδασκαλία μαθήματος “Εισαγωγή σε Προχωρημένες Μεθόδους Υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών ”
 • Συγγραφή Σημειώσεων των μαθημάτων “Εισαγωγή σε Προχωρημένες Μεθόδους Υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών” και “Υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών ”
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΠΜΣ "Προηγμένα υλικά"
 • Συν-διδασκαλία μαθήματος “Aτομική και Ηλεκτρονιακή Δομή των προηγμένων Υλικών”
 • Συν-διδασκαλία μαθήματος "Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές Επιστήμης Υλικών"
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΠΜΣ "Χημεία και Τεχνολογία των υλικών"
 • Συν-διδασκαλία μαθήματος “ Δομή των Υλικών-Φυσική και Χημεία Στερεάς κατάστασης ”
Ερευνητικές Δραστηριότητες
 • Μελέτη ατομικής και ηλεκτρονιακής δομής υλικών με έμφαση σε επιφάνειες - διεπιφάνειες, νανοδιάστατα - νανοδομημένα υλικά. και βιολογικά συστήματα
 • Προσδιορισμός ολικής ενέργειας, δομικών, ηλεκτρονιακών και οπτικών ιδιοτήτων με υπολογισμούς πρώτων αρχών βασισμένων στις θεωρίες συναρτησιακού πυκνότητας φορτίου (DFT), προσέγγιση επαυξημένου επίπεδου κύματος (APW) και ημι-πρώτων αρχών βασισμένες στη θεωρία Ισχυρής Δέσμευσης (ΤΒ)
 • Μηχανικές ιδιότητες και μηχανισμοί διάχυσης με Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής με τη θεωρία Ισχυρής Δέσμευσης και Κλασσικά πεδία δυνάμεων
Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις
 • Electronic origin of α to β phase transformation in Ti-Nb-based thin films upon Hf microalloying Gutiérrez Moreno, J.J., Panagiotopoulos, N.T., Evangelakis, G.A., Lekka, C.E. Materials, 2020, 13(6), pp. 1-11, 1288
 • Graphene nano-flakes on Cu low-index surfaces by density functional theory and molecular dynamics simulations (Book Chapter) Balerba, A.K., Kotanidis, A., Paraskeuas, A., ...Evangelakis, G.A., Lekka, C.E. Frontiers of Nanoscience, 2020, 17, pp. 141-159
 • Fe-Co magnetic nanoclusters by density functional theory calculations, C. Cutrano, Ch.E. Lekka, Materials Science and Technology 34 (2018) 1575
 • Electron beam induced rejuvenation in a metallic glass film during in-situ TEM tensile straining. C. Ebner, J. Rajagopalan, C. Lekka, C. Rentenberger, Acta Materialia 181 (2019) 148-159
 • An ab initio study of the structural and mechanical properties of Ti-Nb alloys, J. J. Gutiérrez Moreno, D. G. Papageorgiou,1 G. A. Evangelakis, Ch. E. Lekka, J. Applied Phys. 124 (2018) 245102
 • Elastic softening of β-type Ti-Nb alloys by indium additions, M. Calin, A. Helth, J.J. Gutierrez-Moreno, M. Boenisch, V. Brackmann, L. Giebeler, T.Gemming, Ch.E. Lekka, A. Gebert, R. Schnettler, J. Eckert, J. Mechan. Behav. Biomedical Mater. 39 (2014) 162
 • Electronic origin and structural instabilities of Ti-based alloys suitable for orthopaedic implants, Ch.E. Lekka, J.J. Gutiérrez-Moreno, M. Calin J. Phys. Chem. Solids 102 (2017) 49
 • Microscopic aspects of the deformation accommodation in the Cu46Zr54 Metallic Glass. Ch.E. Lekka, A. Ibenskas, A.R. Yavari, G.A. Evangelakis. Appl.Phys.Lett. 91 (2007) 214103
 • Complexation of Flavonoids with Iron. J.Ren, S. Meng, Ch.E. Lekka, E.Kaxiras. J. Phys. Chem. B, 112 (6), 1845 -1850, 2008
 • Electronic properties and bonding characteristics of AlN:Ag thin film nanocomposites. Ch. E. Lekka, P. Patsalas, Ph. Komninou, and G. A. Evangelakis. Journal of applied physics 109 (2011) 054310-054316
 • TiN Decoration of Single-Wall Carbon Nanotubes and Graphene by Density Functional Theory Computations. M. A. Gialampouki and Ch. E. Lekka. J. Phys. Chem. C 115 (2011) 15172–15181
 • Controlling the Orientation, Edge Geometry, and Thickness of Chemical Vapor Deposition Graphene, Adrian T. Murdock, Antal Koos, T. Ben Britton, Lothar Houben, Tim Batten, Tong Zhang,Angus J. Wilkinson, Rafal E. Dunin-Borkowski, Christina E. Lekka, and Nicole Grobert ACS Nano, 2013, 7 (2), 1351–1359