Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Έρευνα > Ερευνητικά Εργαστήρια > Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας

URL: users.uoi.gr/metallab/
Τηλ.: (+30)-265100-7349, 9004
Εγκαταστάσεις:   Κτίριο Ε1, ισόγειο και Κτίριο ΤMEY, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Λεκάτου

Προσωπικό
Κατευθύνσεις
Εξοπλισμός
Εκπαίδευση

Μέλη ΔΕΠ Ερευνητικό δυναμικό (μεταπτυχιακοί ερευνητές)
 • Σ. Τσούλη (ΥΔ)
 • Χ. Μαθιού (ΥΔ)
 • Ι. Καραμπίνης (ΥΔ)
 • Α. Γόγολος (Μεταπτυχ.)
 • Α. Καρακάση (Μεταπτυχ.)
 • Γ. Γιωτάκης (Μεταπτυχ.)
 • Α. Φότσης (Μεταπτυχ.)
Εργαστηριακό εκπαιδευτικό προσωπικό
Ερευνητικές κατευθύνσεις
 • Ανάπτυξη νέων μεταλλικών προϊόντων (in-situ και ex-situ σύνθετα, νανοσύνθετα με μήτρα κραμάτων Al & Fe, νανοσύνθετα με κεραμική μήτρα, σύνθετα ενδομεταλλικής μήτρας, άμορφες και νανοδομημένες επικαλύψεις, Πολύπλοκα Μεταλλικά Κράματα, Κράματα Υψηλής Εντροπίας)
 • Ανάπτυξη νέων και βελτιστοποίηση ήδη εφαρμοζομένων τεχνικών παραγωγής μεταλλικών υλικών (χυτεύσεις, τήξη τόξου κενού, κονεομεταλλουργία, τεχνικές θερμικών ψεκασμών)
 • Κατεργασίες μεταλλικών υλικών (θερμικές-μηχανικές-επιφανειακές)
 • Μελέτες μικροδομής μεταλλικών προϊόντων (μεταλλογραφία, οπτική μικροσκοπία, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, περίθλαση ακτίνων-Χ, φασματοσκοπία Raman σε συνεργασία με όμορα εργαστήρια)
 • Συμπεριφορά σε διάβρωση κραμάτων, συνθέτων, επικαλύψεων και οπλισμένου σκυροδέματος με προηγμένες ηλεκτροχημικές τεχνικές (μελέτες τοπικών μορφών διάβρωσης, διάβρωση συγκολλήσεων) και μελέτες διάβρωσης υψηλών θερμοκρασιών
 • Μελέτες μηχανικών ιδιοτήτων επιφάνειας (φθορά ολίσθησης, τριβή, solid particle erosion, δυναμική σκληρότητα, μέτρο ελαστικότητας, πλαστική και ελαστική παραμόρφωση μέσω νανο-διείσδυσης)

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός παρασκευής κραμάτων, θερμικών/μηχανικών κατεργασιών και δοκιμών διάβρωσης υψηλών θερμοκρασιών
 • 1 φούρνος τήξης τόξου κενού
 • 1 επαγωγικός φούρνος
 • 1 χυτήριο πιλοτικής κλίμακας
 • 2 φούρνοι θαλάμου (1280 oC)
 • 1 σωληνωτός φούρνος (1200 oC)
 • 2 πυρόμετρα (2000 oC, 3000 oC)
 • 1 μονοαξονική υδραυλική πρέσα 7.6 t
 • 1 έλαστρο
Εξοπλισμός ελέγχου επιφανειακών ιδιοτήτων (υδατική διάβρωση, φθορά, νανο-διείσδυση)
 • 3 γαλβανοστάτες-ποτενσιοστάτες (συμβατικός, κρίσιμης θερμοκρασίας οπών, συγκολλήσεων)
 • κελιά διάβρωσης
 • 1 θάλαμος αλατονέφωσης
 • 1 συσκευή φθοράς ολίσθησης (ball-on-disk)
 • 1 συσκευή solid particle erosion
 • 1 προφιλόμετρο
 • 1 νανο-διεισδυτής
Eξοπλισμός μεταλλογραφίας
 • 1 οπτικό μικροσκόπιο με λογισμικό ανάλυσης εικόνας
 • 1 συσκευή λείανσης και στίλβωσης
Εξοπλισμός μηχανικών δοκιμών
 • 1 μικροσκληρόμετρο
 • 2 σκληρόμετρα (HRB, HRC)
 • 1 εφελκυόμετρο 100 kN με δυνατότητα δοκιμών θλίψης και κάμψης (3 και 4 σημείων)
 • 1 κρουσιόμετρο

Υποστήριξη φοιτητικών και μεταπτυχιακών εργαστηρίων
 • Εργαστήριο Υλικών IV (Μεταλλουργία)
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις ΔΠΜΣ, ΠΜΣ στην παρασκευή και τον χαρακτηρισμό μεταλλικών υλικών