Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εκπαίδευση > ERASMUS

ERASMUS

Στα πλαίσια των επαγγελματικών αλλά και κοινωνικών προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκοσμιοποίησης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία αλλά και γενικώς, η άμεση επαφή των νέων φοιτητών με συναδέλφους και πανεπιστημιακούς δασκάλους άλλων χωρών έξω από την Ελλάδα είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο γνώσης και ζωής, το οποίο υποστηρίζεται έμπρακτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Το Πρόγραμμα Erasmus ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα (θεσμικά και οικονομικά) προπτυχιακούς (μετά από το 2ο έτος) και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και υποψήφιους διδάκτορες (με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών) να πραγματοποιήσουν τμήμα (3-12 μηνών) των σπουδών τους στο εξωτερικό. Επίσης, τους παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σκοπό την κατάρτισή τους.

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση της παράδοσης των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Οι χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες οργανώνουν και προσφέρουν Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus για τους εισερχόμενους φοιτητές.

Το ύψος της μηνιαίας οικονομικής αποζημίωσης εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής (δηλαδή το κόστος ζωής στη χώρα αυτή) και καθορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του φοιτητή στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλέπε και Οδηγό Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Επισκεφθείτε τις δύο ακόλουθες ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για περισσότερες πληροφορίες:
http://erasmus.uoi.gr/
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/62/placement-offers

Το ΤΜΕΥ έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου αναφορικά με την προώθηση του Προγράμματος Erasmus στους φοιτητές του, που στους φοιτητές του ΤΜΕΥ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές (και απόλυτα επιτυχημένο) στην Πρακτική Άσκηση. Έτσι, εγκαίρως οι φοιτητές του ΤΜΕΥ ενημερώνονται για τις ευκαιρίες που τους δίνονται, για την εξέλιξη και πρόοδό τους μέσω του προγράμματος Erasmus, δηλαδή από τα πρώτα έτη των σπουδών τους, πολύ πριν τελικά αποφασίσουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την υποτροφία αυτή, αλλά και (ημερολογιακά) πολύ πριν υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (κάθε χρονιά), με αναλυτικές, λεπτομερείς, και πλήρεις ενημερωτικές συναντήσεις απευθείας της Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου και του υπεύθυνο του ΤΜΕΥ για τις υποτροφίες Erasmus με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Η άριστη αυτή συνεργασία έχει αποδώσει ομολογουμένως εξαιρετικούς καρπούς, δηλαδή μέχρι στιγμής όλοι όσοι υποβάλουν υποψηφιότητα, αυτή εγκρίνεται (γεγονός που αποδεικνύει ότι όλες οι υποψηφιότητες που τελικά υποβάλλονται είναι σοβαρές και ενσυνείδητες, με υψηλή στόχευση επιμέλεια και υπευθυνότητα προετοιμασμένες από τη μεριά των υποψηφίων), καθώς και όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής, και από τους τρεις κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, είτε ως εν ενεργεία φοιτητές, είτε ως πρόσφατα απόφοιτοι), είχαν εξαιρετική απόδοση, τόσο κατά την παρουσία τους στα εργαστήρια και στις βιομηχανίες του εξωτερικού, όσο και στη μετέπειτα εξέλιξή τους ως Μηχανικοί Υλικών.

Η καλή αυτή απόδοση αποτελεί σταθερό οδηγό ώστε το ΤΜΕΥ να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο που αξιολογεί και μοριοδοτεί (για την επιλογή και την κατάταξη) τους υποψήφιους για υποτροφία Erasmus. Έτσι, το σύστημα επιλογής και μοριοδότησης, που (ίσως πρώτο το ΤΜΕΥ σε πανελλήνια βάση) συνέταξε και εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος, στοχεύει να ελέγξει, να τεκμηριώσει και να αξιολογήσει αν από τα προσόντα του υποψηφίου τεκμηριώνονται εγγυήσεις (α) για καλή απόδοσή του στο εξωτερικό, (β) για μία ωφέλιμη περίοδο για το επαγγελματικό και επιστημονικό μέλλον του, και (γ) για την καλή φήμη του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας, πιστεύουμε, ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο δείγμα καλής πρακτικής (good practice) αξιοκρατικής και απολύτως διαφανούς επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων για την υποτροφία Erasmus.

Το σύστημα αυτό, μαζί με το σκεπτικό του, όπως ακριβώς θα εφαρμοστεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, παρουσιάζεται αναλυτικά στους ακόλουθους συνδέσμους. Σας παρακαλούμε να το μελετήσετε πολύ προσεκτικά, και φυσικά, μετά μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες απευθείας από τον υπεύθυνο για τις υποτροφίες Erasmus Καθηγητή του ΤΜΕΥ.
Κανονισμός επιλογής και κατάταξης φοιτητών ΤΜΕΥ υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+
Έντυπο για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές
Έντυπο για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Έντυπο για τους Υποψήφιους Διδάκτορες