Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > e-Γραμματεία

e-Γραμματεία

Πληροφορίες
Έντυπα
Φοιτητολόγιο
Εγγραφές Πρωτοετών

Πληροφορίες
Η παρούσα σελίδα έχει σκοπό να παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος πληροφορίες που παίρνουν από τη Γραμματεία, για παράδειγμα Ανακοινώσεις της Γραμματείας, Βαθμολογίες των Εξετάσεων, Έντυπα κλπ.
Πληροφορίες για τη Γραμματεία και το ρόλο της στο Τμήμα παρέχονται στις ειδικές σελίδες «ΤΜΗΜΑ – Διοίκηση – Γραμματεία» και «ΤΜΗΜΑ – Προσωπικό – Γραμματεία» καθώς και σε σελίδες που αφορούν στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Θα βρείτε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail της Γραμματείας στην ειδική σελίδα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας. Στη σελίδα αυτή, υπάρχει και δυνατότητα να στείλετε άμεσα e-mail στη Γραμματεία.
 
Έντυπα της Γραμματείας
Για να δείτε το Έντυπο που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα, κάντε διπλό κλικ με το ποντίκι σας πάνω στο σύμβολο X .
Αν θέλετε να σώσετε το έντυπο απευθείας στον υπολογιστή σας, πατήστε πάνω στο σύμβολο X το δεξί-κουμπί στο ποντίκι σας και μετά, από το menu που θα ανοίξει, επιλέξτε να αποθηκεύσετε (save) το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Έντυπο Link Συμπληρωμένο υπόδειγμα
Γενική Αίτηση (για έκδοση διάφορων πιστοποιητικών ή διάφορων αιτημάτων των φοιτητών που δεν εμπίπτουν σε κάποιες από τις ακόλουθες κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες αιτήσεις) [101] X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 [102] X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οδηγίες για τους Α/τείς φοιτητές [202] X
Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις [203] X
Ύλη για κατατακτήριες εξετάσεις [204] X
Αίτηση Εγγραφής για Λόγους Υγείας [205] X
Αίτηση Απαλλαγής από Εξέταση Μαθημάτων [207] X
Αίτηση Διαγραφής από το Τμήμα [208] X
Αίτηση για Λήψη Πτυχίου [209] X
Αίτηση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής [210] X
Αίτηση για έναρξη Διπλωματικής Εργασίας φοιτητών [211] X
Αίτηση για λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δ.Π.Μ.Σ. [212] X
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Έντυπα Αδειών μελών ΔΕΠ [301]
Άδεια Εσωτερικού [302] X
Άδεια Εξωτερικού [303] X
Άδεια Εκλεκτορικού [304] X
Άδεια Προσωπική [305] X
Άδεια Διδακτική [306] X
Οικονομικά Έντυπα [307]
Οικονομικό Αίτημα [308] X
Πρακτικό Παραλαβής [309] X
Απογραφικό Δελτίο [310] X X
Συμφωνητικό [311] X X
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εσωτερικού [312] X
Δικαιολογητικά για Συνέδρια Εξωτερικού [313] X
Δικαιολογητικά για Ιδιώτες ή Μέλη άλλων Πανεπιστημίων [314] X
Δικαιολογητικά Αποζημίωσης για Συνέδρια Εσωτερικού, Εξωτερικού [315]
Ημερολόγιο Κίνησης [316] X
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 [317] X
Υπεύθυνη Δήλωση Αυτοκινήτου [318] X
Δικαιολογητικά Υποψηφίων μελών ΔΕΠ [319] X
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για μέλος ΔΕΠ [320] X
Αίτηση για Πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 [321] X
 
Φοιτητολόγιο
Όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση από το computer τους στο on-line φοιτητολόγιό τους (δηλ. βαθμολογίες, δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων) μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://cronos.cc.uoi.gr.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο on-line φοιτητολόγιο, οι φοιτητές πρέπει να επισκεφτούν το κέντρο Η/Υ του Πανεπιστημίου για να προμηθευτούν το προσωπικό τους Username και Password
 
Εγγραφές Πρωτοετών
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας συγχαίρει θερμά για την επιτυχία σας με την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και σας εύχεται καλή πρόοδο στις σπουδές σας.
Οι Γενικές Οδηγίες για τους Πρωτοετείς επειδή έχουν αλλάξει θα σας δοθούν τυπωμένες την ημέρα της εγγραφής σας από τη Γραμματεία του Τμήματος
Στα Έντυπα (πιο πάνω στην ίδια σελίδα), μπορείτε να δείτε (και να σώσετε στον υπολογιστή σας) Γενικές Οδηγίες για τους Πρωτοετείς.
Παρακάτω, δείτε ότι χρειάζεται για να εγγραφείτε στο Τμήμα.
Πιστεύουμε ότι σας παρέχουμε απαντήσεις σε όλες τις πιθανές απορίες σας σχετικά με την εγγραφή σας. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλες απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα βρείτε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail της Γραμματείας στην ειδική σελίδα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.
Α. ΤΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Υλικών, η οποία βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου της Πρυτανείας, καλούμενου και ως «Μεταβατικό Κτίριο», στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 13/9/2010 έως και τις 30/9/2010 (εάν οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, ελέγξτε ξανά την ιστοσελίδα).
Όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να εγγραφούν στις παραπάνω νόμιμες προθεσμίες που καθορίζονται γιατί, διαφορετικά, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους και δεν μπορούν να εγγραφούν κατά το επόμενο ή άλλο ακαδημαϊκό έτος.
Γ. ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από τους εισαγόμενους αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση εγγραφής (θα τη συμπληρώσετε όταν θα προσέλθετε στη Γραμματεία).
2. Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου Λυκείου
3. Αντίγραφο της Βεβαίωσης "Πρόσβασης", που θα την πάρετε από το Λύκειο, και στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
4. Υπεύθυνη δήλωση (θα σας δοθεί από τη Γραμματεία) ότι ο εισαγόμενος δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. (Υποχρεούται να προσκομίσει αποφοιτήριο).
5. Πέντε (5) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).
Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες Οσοι εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλουν στο τμήμα στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές και το προβλεπόμενο πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου νομού που πιστοποιεί την πάθησή τους και το οποίο εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οποιουδήποτε Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας. Η αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν να προσκομίσουν επίσης
(α) βεβαίωση της αντίστοιχης Ελληνικής Εταιρείας (Μαθηματικής Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας), και
(β) βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα που έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Ενιαίο Λύκειο.
ΣΤ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ
Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό Εστιατόριο, θα πρέπει να καταθέσουν κατά την εγγραφή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων ή του ιδίου, εφόσον υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και ο ίδιος ο φοιτητής ή φωτοαντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του ιδίου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.
2. Δήλωση με στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή (σχετικό έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή).
Ζ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την προαιρετική παραμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δίνονται στα Γραφεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (τηλ. 26510-05466, 26510-05467). Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δίνει πληροφορίες για τις εγγραφές στο τηλέφωνο 26510-07697.