Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ >
Image Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Καθηγητής
Πειραματική Μηχανική Συμπεριφορά
και μη Καταστροφικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών
email paipetis@cc.uoi.gr
email http://csmlab.materials.uoi.gr/
email (+30) - 26510-0-8001 (Γραφείο)
(+30) - 26510-0-7926 (Εργαστήριο)
email (+30) - 26510-0-

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
• Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ (1991)
• Master με διάκριση (M.Sc. with Distinction), Queen Mary and Westfield College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1992)
• Ph.D., Queen Mary and Westfield College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (1997)
 
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
• Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Queen Mary and Westfield College. (1992-1997)
• Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. (1999-2001)
• Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2007)
• Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ερευνών-Μελετών, Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου (ΠΥΡ-ΚΑΛ). (2000-2002)
• Ειδικός Επιστήμονας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. (2002-2004)
• Λέκτορας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2004-2007).
• Αναπληρωτής Καθηγητής «Πειραματικής Μεθόδου Χαρακτηρισμού σε Σύνθετα Υλικά με Έμφαση στη Μικρομηχανική» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007-2013).
• Καθηγητής «Πειραματικής Μεθόδου Χαρακτηρισμού σε Σύνθετα Υλικά με Έμφαση στη Μικρομηχανική» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2013-σήμερα).
 
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
• Μη-Καταστροφικός Έλεγχος
• Εργαστήριο Μηχανικής Συμπεριφοράς και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών (Εργαστήριο Υλικών VI)
• Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών
• Ειδικά Θέματα στα Σύνθετα Υλικά
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Σύνθετα Υλικά (μελέτη και σχεδιασμός).
• Τεχνικές μη καταστροφικών δοκιμών και ελέγχου.
• Έξυπνα Υλικά.
• Σχεδιασμός Οπτικών Διατάξεων.
• Οπτικός και φασματογραφικός χαρακτηρισμός Υλικών.
• Μηχανικές δοκιμές και τυποποίηση.
• On line process monitoring.
• Χημειομετρικές και αριθμητικές μέθοδοι επεξεργασίας φασμάτων.
• Υβριδικά Υλικά.
• Νανοτεχνολογία δομικών / έξυπνων σύνθετων υλικών.
• Κόπωση και δυναμική συμπεριφορά σύνθετων / υβριδικών υλικών.
 
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
• Paipetis, A., Vlattas, C., and Galiotis, C. (1996): Remote Laser Raman Microscopy; Part 1: Design and Testing of a Confocal Microprobe, Journal of Raman Spectroscopy, 27, p. 519.
• Paipetis, A. and Galiotis, C. (1996): Effect of Fibre Sizing on the Stress Transfer Efficiency in Carbon / Epoxy Model Composites, Composites, 27A, p. 755.
• Arjyal, B., Paipetis, A. and Galiotis, C. (1996): Stress / Strain Measurements in Advanced Composites using Remote Laser Raman Spectroscopy, Non-destructive Testing and Evaluation, 12, p. 355.
• Paipetis, A. and Galiotis, C. (1997): A Study of The Stress Transfer Characteristics in Model Composites as a Function of Material Processing, Fibre Sizing and Temperature of the Environment, Composites Science and Technology, 57, p.827.
• Galiotis, C. and Paipetis, A. (1998): Definition and Measurement of the Shear-Lag Parameter Beta as an Index of the Stress Transfer Efficiency of Model Composites, Journal of Materials Science, 33, p.1137.
• Paipetis, A., Galiotis, C., Liu, Y. C. and Nairn, J. (1999): Stress Transfer from the Matrix to the Fibre in a Fragmentation Test: Raman Experiments and Analytical Modeling, Journal of Composite Materials, 33(4), p.377.
• Galiotis, C., Paipetis, A., and Marston, C. (1999): Unification of Laser Raman Studies of Reinforced Composites: from Single Fibre Model Composites to 3D Practical Composites, Journal of Raman Spectroscopy, 30, p.899.
• Iconomidou, V. A., Chryssikos, G. D., Gionis, V., Pavlidis, M. A., Paipetis, A. and Hamodrakas, S. J. (2000): Secondary Structure of Chorion Proteins of the Teleostean Fish Dentex Dentex by ATR FT-IR and FT-Raman Spectroscopy, Journal of Structural Biology, 132, p. 112.
• Paipetis, A. and Galiotis, C. (2001): Modeling the Stress Transfer Efficiency of Carbon / Epoxy Interfaces, Proceedings of the Royal Society of London, 2011, p.1555.
• Dessipri, E., Minopoulou, E., Chryssikos, G. D., Gionis., V., Paipetis, A. and Panayiotou C. (2003): Use of FT-NIR spectroscopy for on-line monitoring of formaldehyde-based resin synthesis, European Polymer Journal, 39, p. 1533.
• Katerelos D.G., Paipetis, A. and Kostopoulos (2004): Prediction of the fatigue behaviour of low – velocity impacted composite panels, Fatigue and Fracture of Engineering Materials, 27, p. 911.
• Paipetis, A., Pappas, Y. Z., Vlachos, D.E., and Kostopoulos V.: Damage Modelling And Simulation of Composite Materials Using Ultrasonic Measurements, Advanced Composite Letters, 14, p. 85.
• Kostopoulos, V., Vlachos, D.E., Paipetis A. and Sotiriadis, G. (2006): Anisotropic Damage Evolution on Oxide/Oxide CFCCs under High Temperature long Term Exposure Using Ultrasonic Stiffness Measurements and Quasi-static loading. Composites Science and Technology, 66, p.3221.
• Tsantzalis, S., Karapappas, P., Vavouliotis, A., Tsotra, P., Kostopoulos, V., Paipetis, A., Tanimoto, T., Friedrich K. (2007): Mode I interlaminar fracture of CNF or/and PZT doped CFRPs via acoustic emission monitoring, Composites Part A, 67, p.822.