Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ > Δ. Γουρνής
Image Δημήτριος Γουρνής
Καθηγητής
Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών
email dgourni@cc.uoi.gr
email (+30) - 26510-0-7141 (Γραφείο)
(+30) - 26510-0-7366 (Εργαστήριο)
email www.materials.uoi.gr/ccl/LNM-About.html/
email (+30) - 26510-0-7074

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
• Πτυχιούχος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1992)
• Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ (1998)
 
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
• Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1993-1997).
• Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1999-2000).
• Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999-2004).
• Research Associate, Materials Science Centre, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands (2004-2005).
• Επίκουρος Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2005 -2009).
• Επισκέπτης Καθηγητής στο Zernike Institute of Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands (2008 -2009).
• Αναπληρωτής Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009 - 2014).
• Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2014 - σήμερα).
 
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
• Εργαστήριο Υλικών Ι
• Εργαστήριο Υλικών ΙΙ
• Χημικές Διεργασίες
• Χημεία Υλικών - Νανοπορώδη & Φυλλόμορφα Υλικά
• Ειδικά Θέματα Κεραμικών Υλικών
• Βιοκεραμικά
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Χημεία Υλικών (Χημεία στερεάς κατάστασης).
• Φυλλόμορφα υλικά (άργιλοι, υποστυλωμένοι και οργανόφιλοι άργιλοι, φυλλόμορφα υλικά με βάση τον άνθρακα, κ.α.).
• Οργανικά - ανόργανα νανοσύνθετα υλικά, νανοδομές άνθρακα (νανοσωλήνες φουλερένια, γραφένιο), μεσοπορώδη υλικά, μαγνητικά νανοσωματίδια, βιομιμητικά υλικά, και βιοκαταλύτες.
• Δομικός χαρακτηρισμός υλικών με περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης, φασματοσκοπίες FTIR, Raman, UV-Vis, EPR, Μössbauer, θερμική ανάλυση (DTA/DSC/TGA), μικροσκοπία AFM και SEM, μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των υλικών.
 
Αντιπροσωπευτικές (10) δημοσιεύσεις
 • R.Y.N. Gengler, A. Veligura, A. Enotiadis, E. K. Diamanti, D. Gournis, C. J?zsa, B. J. van Wees, and P. Rudolf. Large yield preparation of high electronic quality graphene by a Langmuir-Schaefer approach. Small (2010) 6, 35.
• V. Georgakilas, A. Bourlinos, D. Gournis, T. Tsoufis, C. Trapalis, A. Mateo-Alonso and M. Prato. Multi-purpose organically modified carbon nanotubes: From functionalization to nanotube composites. J. Am. Chem. Soc. (2008) 130, 8733.
• N. Tombros, L. Buit, I. Arfaoui, L. Jankovic, T. Tsoufis, D. Gournis, P. N. Trikalitis, S. J. van der Molen, P. Rudolf and B. J. van Wees. Electronic measurements on a single superconducting tin nanowire encapsulated in a multiwalled carbon nanotube. Nano Letters. (2008) 8, 3060.
• E. Serefoglou, K. Litina, D. Gournis, E. Kalogeris, A. A. Tzialla, I. V. Pavlidis, C. Stamatis, E. Maccallini, M. Lubomska, and P. Rudolf. Smectite clays as solid supports for immobilization of β-glucosidase: Synthesis, Characterization and Biochemical properties. Chem. Mater. (2008) 20, 4106.
• V. Georgakilas, D. Gournis, V. Tzitzios, L. Pasquato, D.M. Guldi and M. Prato. Decorating Carbon Nanotubes with Metals or Semiconductors. J. Mater. Chem. (2007) 17, 2679
D. Gournis, L. Jankovic, E. Maccallini, D. Benne, P. Rudolf, J. F. Colomer, C. Sooambar, V. Georgakilas, M. Prato, M. Fanti, F. Zerbetto, G. H. Sarova, and D. M. Guldi. Clay-fulleropyrrolidine nanocomposites. J. Am. Chem. Soc. (2006) 128, 6154.
• L. Jankovič, D. Gournis, P. N. Trikalitis, I. Arfaoui, T. Cren, P. Rudolf, M.-H. Sage, T. T. M. Palstra, B. Kooi, J. De Hosson, M. A. Karakassides, K. Dimos, A. Moukarika, and T. Bakas. Carbon Nanotubes Encapsulating Superconducting Single-Crystalline Tin Nanowires. Nano Letters. (2006) 6, 1131.
• V. Georgakilas, V. Tzitzios, D. Gournis, and D. Petridis. Attachment of magnetic nanoparticles on carbon nanotubes and their soluble derivatives. Chem. Mater. (2005) 17, 1613.
D. Gournis, V. Georgakilas, M. A. Karakassides, T. Bakas, K. Kordatos, M. Prato, M. Fanti, and F. Zerbetto. Incorporation of fullerene derivatives into smectite clays: A new family of organic-inorganic nanocomposites. J. Am. Chem. Soc. (2004) 126, 8561.
D. Gournis and G. Floudas. Hairy plates: polyethylene-b-polyisoprene copolymers in the presence of laponite clay. Chem. Mater. (2004) 16, 1686
D. Gournis, M.A. Karakassides, N. Boukos, T. Bakas and D. Petridis. Catalytic synthesis of carbon nanotubes on clay minerals. Carbon. (2002) 40, 2641.
• V. Georgakilas, D. Gournis, and D. Petridis. Organoclay derivatives in the synthesis of macrocycles. Angew. Chem.-Int. Edit. (2001) 40, 4286