Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ > Δ. Γουρνής
PHOTO Δημήτριος Γουρνής
Καθηγητής
Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών

EMAIL dgourni@uoi.gr
PHONE (+30)-265100-7141 (Γραφείο)
PHONE (+30)-265100-7366 (Εργαστήριο)
FAX (+30)-265100-7074
WEB Ιστοσελίδα
WEB Google Scholar

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Πτυχιούχος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1992)
 • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ (1998)
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
 • Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1993-1997)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1999-2000)
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999-2004)
 • Research Associate, Materials Science Centre, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands (2004-2005)
 • Επίκουρος Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2005 -2009)
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Zernike Institute of Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands (2008 -2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009 - 2014)
 • Καθηγητής «Χημείας Φυλλόμορφων Υλικών» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2014 - σήμερα)
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
 • Χημεία Ι
 • Εργαστήριο Υλικών Ι
 • Εργαστήριο Υλικών ΙΙ
 • Χημικές Διεργασίες
 • Χημεία Υλικών - Νανοπορώδη & Φυλλόμορφα Υλικά
 • Ειδικά Θέματα Κεραμικών Υλικών
 • Βιοκεραμικά
Ερευνητικές Δραστηριότητες
 • Χημεία Υλικών (Χημεία στερεάς κατάστασης)
 • Φυλλόμορφα υλικά (ανόργανα δισδιάστατα υλικά, άργιλοι, υποστυλωμένοι και οργανόφιλοι άργιλοι, φυλλόμορφα υλικά με βάση τον άνθρακα, κ.α.)
 • Οργανικά - ανόργανα νανοσύνθετα υλικά
 • Nανοδομές άνθρακα (νανοσωλήνες φουλερένια, γραφένιο, νανοτελείες, νανοδίσκοι, μοριακά διαμάντια κ.ά.)
 • Μεσοπορώδη υλικά
 • Μεταλλικά (μαγνητικά ή ημιαγώγιμα) νανοσωματίδια
 • Βιομιμητικά υλικά και βιοκαταλύτες
 • Δομικός χαρακτηρισμός υλικών με περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης, φασματοσκοπίες FTIR, Raman, UV-Vis, EPR, Μössbauer, θερμική ανάλυση (DTA/DSC/TGA), μικροσκοπία AFM και SEM, μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των υλικών
Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις
 • Δημοσιευμένο έργο
 • Το δημοσιευμένο έργο περιλαμβάνει 176 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με συνολικό άθροισμα συντελεστών απήχησης, ΣΙF= 920.7 και μέσο όρο, IF/paper = 5.3) οι οποίες έχουν λάβει περισσότερες από 7800 αναφορές (>6500 ετεροαναφορές) και συντελεστή h-index 44 (Google Scholar). Επιπλέον έχει 5 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία (με κρίση, μετά από πρόσκληση), 3 τεχνικές εκθέσεις και 2 διεθνείς πατέντες ενώ έχει 36 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια και ιδρύματα καθώς και ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων, και ανακοινώσεων σε συνέδρια (>200) [ενημ. 11/2020].
 • Researcher ID: K-3410-2016
 • ORCID.org/0000-0003-4256-8190
 • Scopus ID: 6602837399
 • Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3tc7tMUAAAAJ
 • T. Giousis, G. Potsi, A. Kouloumpis, K. Spyrou, Y. Georgantas, N. Chalmpes, K. Dimos, M.-K. Antoniou, G. Papavassiliou, A. B. Bourlinos, H. J. Kim, V. K. S. Wadi, S. Alhassan, M. Ahmadi, B. J. Kooi, G. Blake, D. M. Balazs, M. A. Loi, D. Gournis and P. Rudolf. Synthesis of 2D germanane (GeH): a new, fast and facile approach. Angewandte Chemie- International Edition (2020) https://doi.org/10.1002/anie.202010404
 • P. Zygouri, K. Spyrou, E. Mitsari, M. Barrio, R. Macovez, M. Patila, H. Stamatis, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Z. Sideratou, D. Gournis and Petra Rudolf*. A facile approach to hydrophilic oxidized fullerenes and their derivatives as cytotoxic agents and supports for nanobiocatalytic systems. Scientific Reports (2020) Vol. 10, article 8244
 • Q. Chen, L. Liang, G. Potsi, P. Wan, J. Lu, T. Giousis, E. Thomou, D. Gournis, P. Rudolf, and J. Ye. Highly conductive metallic state and strong spin-orbit interaction in annealed germanane. Nano Letters (2019) Vol. 19, No. 3, p. 1520-1526
 • A. Kouloumpis, N. Vourdas, P. Zygouri, N. Chalmpes, G. Potsi, V. Kostas, K. Spyrou, V. N. Stathopoulos, D. Gournis and P. Rudolf. Controlled deposition of fullerene derivatives within a graphene template by means of a modified Langmuir-Schaefer method. Journal of Colloid and Interface Science (2018) Vol. 524, p. 388-398
 • K. Dimos, F. Arcudi, A. Kouloumpis, I. B. Koutselas, P. Rudolf, D. Gournis and M. Prato. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Transparent, Flexible and Luminescent Nitrogen-Doped Carbon NanoDots-Clay Hybrid Film. Nanoscale (2017) Vol. 9, No.29, p. 10256-10262
 • K. Spyrou, M. Calvaresi, E. K. Diamanti, T. Tsoufis, D. Gournis, P. Rudolf and F. Zerbetto. Graphite oxide and aromatic amines: Size matters. Advanced Functional Materials (2015) Vol. 25, No. 2, p. 263-269
 • K. Spyrou, G. Potsi, E. K. Diamanti, X. Ke, E. Serestatidou, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Y. Deligiannakis, G. Van Tendeloo, D. Gournis and P. Rudolf. Towards novel multi-functional pillared nanostructures: effective intercalation of adamantylamine in graphene oxide and smectite clays. Advanced Functional Materials (2014) Vol. 24, No. 37, p. 5841-5850
 • R. Y. N. Gengler, D. S. Badali, D. Zhang, K. Dimos, K. Spyrou, D. Gournis and D. R. J. Miller. Revealing the ultrafast process behind the photoreduction of graphene oxide. Nature Communications (2013) Vol. 4, Article Number: 2560
 • A. Enotiadis, K. Angjeli, N. Baldino, N. Isabella, and D. Gournis. Graphene-based Nafion nanocomposite membranes: Enhanced proton transport and water retention by novel organo-functionalized graphene oxide nanosheets. Small (2012) Vol. 8, No. 21, p. 3338-3349
 • R.Y.N. Gengler, A. Veligura, A. Enotiadis, E. K. Diamanti, D. Gournis, C. J?zsa, B. J. van Wees, and P. Rudolf. Large yield preparation of high electronic quality graphene by a Langmuir-Schaefer approach. Small (2010) Vol. 6, p. 35