Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ >
Image Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
Καθηγητής
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
email fotiadis@cs.uoi.gr
email (+30) - 26510-0-9006 (Γραφείο)
email http://medlab.cs.uoi.gr/fotiadis/
email (+30) - 26510-0-7092

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
• Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ (1985)
• Διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής και Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Minnesota, Minneapolis, ΗΠΑ (1990)
 
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
• Βοηθός Ερευνητής (μεταπτυχιακός υπότροφος) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Minnesota, Minneapolis, ΗΠΑ (1985-1990).
• Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Massachusetts Institute of Technology (Μ.Ι.Τ.), Cambridge, Massachusetts, ΗΠΑ (1989-1990).
• Επιστημονικός Συνεργάτης του Minnesota Supercomputer Institute (1990-1996).
• Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Ιωάννινα (1991-1995).
• Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1995-1999).
• Ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1998-σήμερα).
• Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999-2002).
• Πρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (2002-σήμερα).
• Μέλος (2004-σήμερα) Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπρόεδρος 2002-2003) - Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών (2004).
• Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2002-2008).
• Καθηγητής «Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2008-σήμερα).
 
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
• Διδασκαλία μαθήματος «Τεχνολογία Λογισμικού» στο Τμήμα Πληροφορικής, του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2000-σήμερα)
• Διδασκαλία μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική» στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001-σήμερα)
• Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα» στο Τμήμα Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006-σήμερα)
• Συγγραφή: Δ. Φωτιάδης, «Προγραμματισμός σε C/C++», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1997.
• Συγγραφή: Δ. Φωτιάδης, «Εισαγωγικά Μαθήματα UNIX», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 1997.
• Συγγραφή: Δ. Φωτιάδης, «Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Ιωάννινα 1998.
• Συγγραφή: Εκδότης (με τον Κ. Παττίχη) του «Information Technology in Biomedicine», IEEE Press Series on Biomedical Engineering, NY, ΗΠΑ (αναμένεται η έκδοση το 2008).
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων
• Μοντελοποίηση στην εμβιομηχανική και ιατρική τεχνολογία
• Αυτόματη ιατρική διάγνωση
• Ευφυή πληροφοριακά συστήματα – Βιοϊατρική Πληροφορική
• Μοντελοποίηση υστέρησης - Μοντελοποίηση βιοϋλικών
• Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
• Characterization of Clustered Microcalcifications in Digitized Mammograms using Neural Networks and Support Vector Machines.
A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis and A. Likas
Artificial Intelligence in Medicine , 34 [2] (2005) 141-150.
• Anharmonic Analysis of Arterial Blood Pressure and Flow Pulses.
P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas and L.K. Michalis
Journal of Biomechanics, 38 [7] (2005) 1423-1431.
• An Ultrasound Wearable System for the Monitoring and Acceleration of Fracture Healing in Long Bones
V. Protopapas, D. Baga, D.I. Fotiadis, A. Likas and C.N. Malizos.
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 52[9] (2005) 1597-1608
• Transosseous Application of Low Intensity Ultrasound for the Enhancement and Monitoring of Fracture Healing Process in a Sheep Osteotomy Model.
C.N. Malizos, V. Protopapas, A. Papachristos, and D.I. Fotiadis.
Bone 38 (2006) 530-539.
• Guided Ultrasound Wave Propagation in Intact and Healing Long Bones.
V.C. Protopappas, D.I. Fotiadis and K.N. Malizos.
Ultrasound in Medicine and Biology 32 [5] (2006) 693-708.
• An Automated Methodology for Fetal Heart Rate Extraction from the Abdominal Electrocardiogram.
E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and K.K. Naka.
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 11 [6] (2007) 628-38.
• Phase Resetting in one – Dimensional Model of the Sinoatrial Node.
D.G. Tsalikakis, D.I. Fotiadis, L.K. Michalis and G.P. Kremmydas.
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 54 [9] (2007) 1710-1714.
• A Framework for Fuzzy Expert System Creation – Application to Cardiovascular Diseases.
M.G. Tsipouras, C. Voglis and D.I. Fotiadis.
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 54 [11 (2007) 2089-105.
• Three Dimensional Finite Element Modeling of Guided Ultrasound Wave Propagation in Intact and Healing Long Bones.
V.C. Protopappas, I.C. Kourtis, L.C. Kourtis, K.N. Malizos, C.V. Massalas and D.I. Fotiadis.
Journal of Acoustical Society of America 121 [6] (2007) 3907-3921.
• Automated Segmentation and Quantification of Inflammatory Tissue of the Hand in Rheumatoid Arthritis Patients using Magnetic Resonance Imaging Data.
E.E. Tripoliti, D.I. Fotiadis and M. Argyropoulou
International Journal of Artificial Intelligence in Medicine, 40 (2007) 65-85.
• Coronary Dilatation Ten Weeks after Pactitaxel – Eluting Stent Implantation. No Role of Shear Stress in Lumen Enlargement.
M.I. Papafaklis, C.S. Katsouras, P.E. Theodorakis, C.V. Bourantas, D.I. Fotiadis and L.K. Michalis.
Heart & Vessels, 22 (2007) 268-273.
• A Methodology for the Automated Creation of Fuzzy Expert Systems for Ischaemic and Arrhythmic Beat Classification Based on a Set of Rules Obtained by a Decision Tree.
T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C.P. Exarchos, C. Papaloukas, D.I. Fotiadis and L.K. Michalis.
International Journal of Artificial Intelligence in Medicine, 40 (2007) 187-200.
• Automated Diagnosis of Coronary Artery Disease Based on Data Mining and Fuzzy Modelling.
M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos, D.I. Fotiadis, A. Kotsia, K.V. Vakalis, K.K. Naka and L.K. Michalis.
IEEE Transactions on Information Technology in Medicine (2007, in press).
• Towards Emotion Recognition in Car Racing Drivers: A Biosignal Processing Approach.
C.D. Katsis, N. Katertsidis, G. Ganiatsas and D.I. Fotiadis.
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A, 38 [3] (2008) 502- 512.
• Ultrasonic Monitoring of Bone Fracture Healing.
V.C. Protopappas, M.G. Vavva, D.I. Fotiadis and K.N. Malizos.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 55 [6] (2008) 1243-1255.
• A Multichannel Watershed – Based Segmentation Method for Multispectral Chromosome Classification.
P. Karvelis, D.I. Fotiadis and I. Georgiou.
IEEE Transactions on Medical Imaging, 27 [5] (2008) 697-708.
• A Methodology for Automated Fuzzy Model Generation.
M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos, and D.I. Fotiadis.
Fuzzy Systems and Sets (2008, in press).
• The Effect of Boundary Conditions on Guided Wave Propagation in Two – Dimensional Models of Healing Bone.
M.G. Vavva, V.C. Protopappas, L.N. Gergidis, A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and D. Polyzos
Ultrasonics, (2008, in press).
• A Two-Stage Methodology for Sequence Classification Based on Sequential Pattern Mining and Optimization
T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas and D.I. Fotiadis, Data & Knowledge Engineering Journal, (2008, in press).