Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Από Έως
Εξεταστική Φεβρουαρίου 23 Iανουαρίου 15 Φεβρουαρίου
Διπλωματικές Φεβρουαρίου
Εξεταστική Ιουνίου 6 Ιουνίου 30 Ιουνίου
Διπλωματικές Ιουνίου
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 1 Σεπτεμβρίου 29 Σεπτεμβρίου
Διπλωματικές Σεπτεμβρίου