Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Από Έως
Εξεταστική Φεβρουαρίου 22 Iανουαρίου 14 Φεβρουαρίου
Διπλωματικές Φεβρουαρίου
Εξεταστική Ιουνίου 4 Ιουνίου 29 Ιουνίου
Διπλωματικές Ιουνίου
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 1 Σεπτεμβρίου 29 Σεπτεμβρίου
Διπλωματικές Σεπτεμβρίου