Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Από Έως
Εξεταστική Ιουνίου 4 Ιουνίου 29 Ιουνίου

Να ελέγχετε πάντα πριν από κάθε Εξεταστική τις οριστικές ημερομηνίες, ώρες και αίθουσες.
 Σημείωση 1: Μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων, ας δείξουν το σεβασμό και την ευαισθησία τους οι καπνιστές (φοιτητές, επιτηρητές και καθηγητές) προς τους μη-καπνιστές συναδέλφους τους (φοιτητές, επιτηρητές και καθηγητές) που διατρέχονται από την ίδια ένταση, αγωνία και κόπωση
Σημείωση 2: Η εξέταση των μαθημάτων που δεν εμφανίζονται στο Πρόγραμμα θα γίνει σε συνεννόηση με το διδάσκοντα του μαθήματος
 
Κατεβάστε το πρόγραμμα Εξετάσεων ΙΟΥΝΙΟΥ 2018