Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΔΕΠ >
Image Νεκταρία Μαριάνθη Μπάρκουλα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ανθεκτικότητας Σύνθετων Υλικών σε Θερμομηχανική και Περιβαλλοντική Φόρτιση
email nbarkoul@cc.uoi.gr
email Google Scholar
email (+30) - 26510-0-8003 (Γραφείο)
(+30) - 26510-0-7926 (Εργαστήριο)
email (+30) - 26510-0-7034

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
• Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1998)
• Διδάκτωρ Μηχανικής των Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Kaiserslautern, Γερμανία (2002)
 
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
• Επίκουρη Καθηγήτρια "Ανθεκτικότητας Σύνθετων Υλικών σε Θερμομηχανική και Περιβαλλοντική Φόρτιση", Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα (2012-σήμερα).
• Λέκτορας «Νέων Πορωδών και Μεσοδομημένων Υλικών», Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα (2007 -2012)
• Μηχανικός Διαχείρισης Προγραμμάτων, Procter & Gamble, Brussels Innovation Centre, Βέλγιο (2005-2007)
• Συμβασιούχος Λέκτορας Π.Δ. 407/80, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (2004-2005)
• Ερευνητική Συνεργάτης, Queen Mary Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, (2002-2004)
• Ερευνητική Συνεργάτης, Ινστιτούτο Συνθέτων Υλικών (IVW GmbH), Kaiserslautern, Γερμανία (1999 – 2002)
 
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
• Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
• Εργαστήριο Μηχανικής Συμπεριφοράς και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών (Εργαστήριο Υλικών VI)
• Υλικά Συσκευασίας – Ανακύκλωση
• Εργαστήριο Πειραματικής Μελέτης Μηχανικής Συμπεριφοράς Συνθέτων Υλικών
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Σύνθετα Υλικά, Πολυμερικά Σύνθετα, Μoνο- Σύνθετα (αυτo- ενισχυμένα), Μικρο- Μεσο- Νανο- δομημένα Υλικά, Πορώδη Υλικά.
• Μελέτη της αλληλεπίδραση δομής, μορφολογικών, μηχανικών, θερμομηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών στην μακροσκοπική απόκριση (στατική και δυναμική), ανθεκτικότητα (ερπυσμός και κόπωση), θραυσομηχανική και τριβολογική συμπεριφορά.
• Τροποποίηση της μήτρας (πορώδες, ελαστομερή, νανοσωματίδια, κλπ.) και της ενίσχυσης, νέες ενισχύσεις (ίνες γυαλιού, άνθρακα, φυσικές ίνες, νανοσωματίδια, πολυμερικές ίνες). Επίδραση των τροποποιήσεων στη δομή, μορφολογία και μακροσκοπική συμπεριφορά των παραπάνω υλικών.
• Καταστροφικές και μη καταστροφικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών (μικροσκοπία, θερμογραφία, ακουστικές μέθοδοι, προφιλομετρία, θερμομηχανικός χαρακτηρισμός κλπ.).
 
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
• Barkoula, N.-M., Alcock, B., Cabrera, N.O., Peijs, T., Fatigue properties of highly oriented polypropylene tapes and all-polypropylene composites, (2008) Polymers and Polymer Composites, 16 (2), pp. 101-113.
• Alcock, B., Cabrera, N.O., Barkoula, N.-M., Loos, J., Peijs, T., The mechanical properties of unidirectional all-polypropylene composites, (2006) Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 37 (5), pp. 716-726.
• Barkoula, N.-M., Peijs, T., Schimanski, T., Loos, J., Processing of single polymer composites using the concept of constrained fibers, (2005) Polymer Composites, 26 (1), pp. 114-120.
• Zhang, Z., Barkoula, N.-M., Karger-Kocsis, J., Friedrich, K., Artificial neural network predictions on erosive wear of polymers, (2003) Wear, 255 (1-6), pp. 708-713.
• Barkoula, N.-M., Karger-Kocsis, J., Processes and influencing parameters of the solid particle erosion of polymers and their composites, (2002) Journal of Materials Science, 37 (18), pp. 3807-3820.
• Barkoula, N.-M., Karger-Kocsis, J., Effects of fibre content and relative fibre-orientation on the solid particle erosion of GF/PP composites, (2002) Wear, 252 (1-2), pp. 80-87.
• Barkoula, N.-M., Papanicolaou, G.C., Karger-Kocsis, J., Prediction of the residual tensile strengths of carbon-fiber/epoxy laminates with and without interleaves after solid particle erosion, (2002) Composites Science and Technology, 62 (1), pp. 121-130.
• Barkoula, N.-M., Gremmels, J., Karger-Kocsis, J., Dependence of solid particle erosion on the cross-link density in an epoxy resin modified by hygrothermally decomposed polyurethane, (2001) Wear, 247 (1), pp. 100-108.