Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Το Τμήμα > Προσωπικό > ΕΕΔΙΠ >
Image Δημήτρης Αναγνωστόπουλος
Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
email danagno@cc.uoi.gr
email (+30) - 26510-0-7396 (Γραφείο)
email (+30) - 26510-0-7074

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
• Πτυχιούχος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1985)
• Διδάκτωρ Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1993)
 
Ακαδημαϊκή, Ερευνητική & Βιομηχανική Δραστηριότητα
• Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1985-1993) και του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής Forschungszentrum Jülich, Γερμανία (1989 - 1992).
• Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Forschungszentrum Jülich, στα πλαίσια προγράμματος Human Capital and Mobility Network (1994-1996).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής, του ερευνητικού κέντρου Forschungszentrum Jülich της Γερμανίας και Μεταδιδακτορικός Υπότροφος Marie Curie (1996-1998).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήματος Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταδιδακτορικός Υπότροφος Marie Curie (1998-1999).
• Διδάσκων με σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999-2005).
• Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2005 -σήμερα).
 
Εκπαιδευτικό Έργο (διδασκαλία & συγγραφή)
• Εργαστήρια Φυσικής.
• Κβαντική Θεωρία της Ύλης.
• Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών.
• Μελέτη Υλικών με Τεχνικές Ακτίνων-Χ.
• Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών.
• Συγγραφή σημειώσεων για το μάθημα «Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών».
• Συγγραφή σημειώσεων για το μάθημα «Μελέτη Υλικών με Τεχνικές Ακτίνων-Χ».
 
 
Ερευνητικές Δραστηριότητες
• Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη.
• Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-Χ.
• Μη ηλεκτρονικά ατομικά συστήματα (εξωτικά άτομα).
• Σκέδαση ακτίνων-Χ.
 
Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
K X-ray satellites of lanthanum excited during the bombardment with 403 MeV nitrogen
D.F.Anagnostopoulos, G.L.Borchert, D. Gotta
Journal of Physics B: At. Mol.Opt. Phys. 25, (1992) 2771-2786
A new determination of the mass of the charged pion
S.Lenz, G.Borchert, H.Gorke, D.Gotta, Th.Siems, D.F.Anagnostopoulos, M.Augsburger, D.Chatellard, J.-P.Egger, D.Belmiloud, P.El-Khoury, P.Indelicato, M.Daum, P.Hauser, K.Kirch, L.M.Simons
Physics Letters Β 416, (1998) 50-55
High-resolution study of ion-induced K1,2 X-ray spectra from high-Z elements
D.F.Anagnostopoulos, G.Borchert, D.Gotta, K.Rashid, D.H.Jakubassa-Amundsen, P.A.Amundsen
Physical Review A 58, (1998) 2797-2814
Balmer transitions in antiprotonic hydrogen and deuterium
D.Gotta, D.Anagnostopoulos, M.Augsburger, G.Borchert, C.Castelli, D.Chatellard, J.-P.Egger, P.El-Khoury, H.Gorke, P.Hauser, P.Indelicato, K.Kirch, S.Lenz, N.Nelms, K.Rashid, Th.Siems, L.M.Simons
Nuclear Physics A 660, (1999) 283-321
Kα and Kβ x-ray emission spectra of metallic scandium
D. F. Anagnostopoulos, R.Sharon, D. Gotta, Moshe Deutsch
Physical Review A 60, (1999) 2018-2033
First Direct Observation of Coulomb Explosion during the Formation of Exotic Atoms
T.Siems, D.F.Anagnostopoulos, G.Borchert, D.Gotta, P.Hauser, K.Kirch, L.M.Simons, P.El-Khoury, P.Indelicato, M.Augsburger, D.Chatellard, J.-P.Egger
Physical Review Letters 84, (2000) 4573-4576
A large area CCD X-ray detector for exotic atom spectroscopy
N.Nelms, D.F.Anagnostopoulos, O.Ayranov, G.Borchert, J.-P.Egger, D.Gotta, M.Hennebach, P.Indelicato, B.Leoni, Y.W.Liu, B. Manil, L.M.Simons, A.Wells
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 484, (2002) 419-431
Low-Energy X-Ray Standards from Hydrogenlike Pionic Atoms
D.F.Anagnostopoulos, D.Gotta, P.Indelicato, L.M.Simons
Physical Review Letters 91 (24): art. no. 240801 DEC 12 2003
On the characterization of a Bragg spectrometer with X-rays from an ECR source
Anagnostopoulos.DF, Biri S, Gotta.D, Gruber A, Indelicato P, Leoni B., Fuhrmann H, Simons LM, Stingelin L, Wasser A, Wells A, Zmeskal J.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 545 (1-2), pp. 217-224, (2005)
Conducting transition metal nitride thin films with tailored cell sizes: The case of δ-TixTa1−xN
L.E.Koutsokeras, G.Abadias, Ch.E.Lekka, G.M.Matenoglou, D. F.Anagnostopoulos, G.A.Evangelakis and P. Patsalas
Applied Physics Letters 93, 011904 (2008)