Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header

Γραμματεία Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Master) «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών»

Υπεύθυνη Γραμματείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: κα. Κόκκαλη Κωνσταντίνα
Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Για διεθνή αλληλογραφία:
Department of Materials Science and Engineering
University of Ioannina
GR – 451 10 IOANNINA
GREECE
Τηλέφωνο: (+30) 26510.07202
Fax: (+30) 26510.07034
E-mail: pmsmaterials@uoi.gr
Internet: http://www.materials.uoi.gr/
Εγγραφές:
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τηλ. (+30) 26510-07202, 07109