Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header

Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (Master) «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών»

Κατανομή πιστωτικών μονάδων

  • Α' εξάμηνο:
        3 μαθήματα κορμού 30 ECTS
  • Β' εξάμηνο:
        2 μαθήματα κατεύθυνσης 10 ECTS
        Διπλωματική εργασία: 20 ECTS

Κατηγορίες μαθημάτων

Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά)
Μηχανική και Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών 10 ECTS
Σύνθεση, Διεργασίες και Κατεργασίες Προηγμένων Υλικών 10 ECTS
Ατομική Ηλεκτρονιακή Δομή και Ιδιότητες Προηγμένων Υλικών 10 ECTS
 
Μαθήματα κατεύθυνσης (υποχρεωτικά κατ' επιλογήν δύο)
Κατεύθυνση 1: Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
Σύνθεση, Ιδιότητες και Εφαρμογές Προηγμένων Πολυμερικών Υλικών 5 ECTS
Σύνθεση, Ιδιότητες και Εφαρμογές Προηγμένων Μεταλλικών Υλικών 5 ECTS Ecourse
Σύνθεση, Ιδιότητες και Εφαρμογές Προηγμένων Κεραμικών Υλικών 5 ECTS
 
Κατεύθυνση 2: Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες Οπτοηλεκτρονικών και Μαγνητικών Υλικών και Διατάξεων 5 ECTS Ecourse
Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές Επιστήμης Υλικών 5 ECTS Ecourse
 
Κατεύθυνση 3: Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Προηγμένα Σύνθετα: Ανθεκτικότητα και Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι 5 ECTS
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες 5 ECTS
Βιοϊατρική Τεχνολογία και Μηχανική  Βιολογικών Ιστών 5 ECTS