Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header

Πληροφορίες σχετικά με την Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση (Master) «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην εκπαίδευση μηχανικών και άλλων επιστημόνων παρέχοντας απαραίτητες γνώσεις ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Υλικών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας.

Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν περισσότερο παρά ποτέ την εμπλοκή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που χωρίς να περιορίζει την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και θα τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση εξειδικευμένων, σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.

Με το πέρας των σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν τη σύνθεση, παραγωγή, κατεργασία, σχεδιασμό και εφαρμογές προηγμένων υλικών.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής Ν. Ζαφειρόπουλος.